ПОТ Колешино

Нашата фабрика

фабриката започна со преработка на овошје и зеленчук во 2000 година. Започнавме како мала фабрика со преработка на само дел од земјоделските култури кои ги поседува нашето подрачје. После позитивните резултати од првите години и прифатеноста од страна на потрошувачите нашето производствено оделение почна да се шири со нови машини за преработка. Сето тоа е резултат на квалитетот на нашите производи, секако и стекнатата доверба на нашите потрошувачи.

Најновата технологија ни овозможи поквалитетно и поекономично производство, а со самото тоа и поконкурентни цени на македонскиот, но и на светските пазари

Повеќе информации

Контакт, прашања, подетални информации за нас, нашите производи и услуги.